Giới thiệu

Liên kết Web

Liên kết Sở ban ngành

Giới thiệu
QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA LIÊN HIỆP CTCHN TỈNH QUẢNG NAM 12/04/2014

Năm 1986, chính sách mở rộng quan hệ quốc tế với bạn bè và nhân dân các nước do Đảng khởi sướng và lãnh đạo ngày càng được phát huy. Với phương châm “Việt Nam muốn là bạn với tất cả các nước trong cộng đồng thế giới, phấn đấu vì hào bình, độc lập và phát triển”, bộ mặt nước ta được thay đổi từng ngày, bạn bè thế giới quan tâm hơn đến công cuộc xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam.

CƠ CẤU TỔ CHỨC LIÊN HIỆP CÁC TỔ CHỨC HỮU NGHỊ TỈNH QUẢNG NAM 12/04/2014

CƠ CẤU TỔ CHỨC LIÊN HIỆP CÁC TỔ CHỨC HỮU NGHỊ TỈNH QUẢNG NAM

Thăm dò ý kiến

Theo bạn giao diện website này như thế nàoThời tiết Tam Kỳ

Lượt truy cập

134,013
Trong ngày: 48
Trong tháng: 941
Trong năm: 941