Hội nghị Ban Chấp hành Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Quảng Nam lần thứ 3, nhiệm kỳ 2014-2019

Liên kết Web

Liên kết Sở ban ngành

Hội nghị Ban Chấp hành Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Quảng Nam lần thứ 3, nhiệm kỳ 2014-2019 (12/04/2016)
Ngày 23 tháng 3 năm 2016, Ban Chấp hành Liên hiệp hữu nghị tỉnh khóa III (nhiệm kỳ 2014-2019) đã tổ chức Hội nghị lần thứ 3 nhằm đánh giá kết quả hoạt động năm 2015, triển khai nhiệm vụ công tác và phát động phong trào thi đua toàn Liên hiệp năm 2016, bầu cử bổ sung chức danh chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh khóa III (nhiệm kỳ 2015-2016).

Tham dự Hội nghị có đại diện: UBMTTQVN tỉnh, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy, Sở Ngoại vụ, Ban LLCQTN Việt Nam tại Lào tỉnh, Tỉnh Đoàn Quảng Nam, Hội đồng Tư vấn đối ngoại nhân dân, các ủy viên BCH Liên hiệp, đại diện các Hội thành viên và Chi hội hữu nghị trực thuộc. 

Hội nghị Ban Chấp hành Liên hiệp lần thứ 3 đã thông qua hiệp thương báo cáo nhân sự và nhất trí bầu đồng chí Lê Văn Thanh, Tỉnh Ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh giữ chức vụ Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh khóa III, nhiệm kỳ 2014-2019 (thay đồng chí Nguyễn Chín nhận công tác mới).

Sau khi nghe báo cáo kết quả hoạt động năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2016, ý kiến phát biểu của các thành viên Ban Chấp hành và đại biểu dự Hội nghị, đồng chí Lê Văn Thanh, Tỉnh Ủy viên, PCT UBND tỉnh kiêm Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh chủ trì Hội nghị kết luận như sau:

1/ Nhất trí với Báo cáo do Thường trực Liên hiệp trình bày tại Hội nghị về kết quả công tác năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2016 của Liên hiệp. Thường trực Liên hiệp ghi nhận và đánh giá cao sự tham gia ý kiến của các thành viên BCH và các đại biểu dự Hội nghị. Thường trực Liên hiệp sẽ tiếp thu ý kiến đóng góp để bổ sung hoàn chỉnh Báo cáo, tổ chức triển khai hiệu quả công tác của Liên hiệp cùng các Hội thành viên năm 2016.

2/ Trong bối cảnh tình hình thế giới có nhiều biến động phức tạp, khó lường, do đó càng cần đẩy mạnh công tác đối ngoại nhân dân, tăng cường và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hữu nghị hợp tác với nhân dân các nước láng giềng, đặc biệt là tỉnh kết nghĩa Sê Koong-Lào và các nước có quan hệ truyền thống, các nước trong cộng đồng ASEAN thông qua việc đẩy mạnh hoạt động giao lưu hữu nghị từ cơ sở, đa dạng hóa nội dung và hình thức hoạt động; củng cố các mối quan hệ sẵn có và tiếp tục mở rộng và phát triển thêm quan hệ với các nước trong khu vực và trên thế giới thông qua các hoạt động kết nghĩa, giao lưu văn hóa với các nước.

3/ Đẩy mạnh công tác vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài, mở rộng quan hệ đối tác, thu hút nhiều hơn nữa nguồn tài trợ cho các chương trình dự án trong năm 2016, phấn đấu vượt mức vận động viện trợ trong năm 2015; tăng cường quan hệ, trao đổi chia sẻ thông tin với PACCOM để được hỗ trợ, hướng dẫn tiếp nhận nhiều chương trình dự án viện trợ của các tổ chức PCPNN đối với tỉnh.

4/ Xây dựng mối quan hệ và cơ chế phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan nhất là Sở Ngoại vụ và Công an tỉnh trong tổ chức triển khai các hoạt động đối ngoại nhân dân nhằm phát huy tối đa hiệu quả của công tác này; phối hợp tổ chức các lớp tập huấn về công tác đối ngoại – đối ngoại nhân dân nhằm nâng cao năng lực cho cán bộ hoạt động trong lĩnh vực này.

5/ Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền quảng bá, trao đổi thông tin về hoạt động đối ngoại nhân dân trong các Sở ban ngành, đoàn thể, địa phương và nhân dân trong tỉnh nhằm nâng cao nhận thức về vai trò vị trí và nhiệm vụ của công tác này trong thời kỳ hội nhập và mở rộng quan hệ quốc tế.

6/ Củng cố, kiện toàn và tiến hành tổ chức Đại hội nhiệm kỳ các Hội thành viên, trước hết là Hội hữu nghị: Việt-Lào, Việt-Hàn theo hướng chú trọng hiệu quả hoạt động của các Hội. Căn cứ tình hình thực tế của tỉnh và do yêu cầu nhiệm vụ chính trị, cần sớm thúc đẩy việc thành lập Hội hữu nghị Việt-Nhật. Về nhân sự chủ chốt của các Hội, thống nhất tham mưu cán bộ chủ chốt của các Hội (Chủ tịch/Phó Chủ tịch) là các thành viên Ban Chấp hành Liên hiệp. Mặt khác, hướng dẫn các Hội thành viên và Chi hội triển khai kế hoạch hoạt động trong năm 2016, duy trì phòng trào thi đua yêu nước trong toàn Liên hiệp thiết thực và hiệu quả.

7/ Kính đề nghị UBND tỉnh, các ban ngành liên quan quan tâm tạo điều kiện về kinh phí hoạt động, kinh phí sửa chữa phương tiện xe ô tô, bố trí trụ sở làm việc ổn định, cơ sở vật chất thiết yếu phục vụ cho hoạt động của Liên hiệp và các Hội thành viên. 

Văn phòng Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Quảng Nam

Lượt xem:  1,415 Google Bookmarks Google Bookmarks Bản in Quay lại

Ý kiến độc giả
{{NguoiGui}}   ()
gửi lúc {binding NgayGui, convert=dateConverter}
{{ HienThiNoiDung(NoiDung,TrangThai)}}
Chưa có bình luận nào của độc giả.
Tin đã đưa

Thăm dò ý kiến

Theo bạn giao diện website này như thế nàoThời tiết Tam Kỳ

Lượt truy cập

134,010
Trong ngày: 45
Trong tháng: 938
Trong năm: 938