Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Quảng Nam tiếp nhận lô hàng viện trợ gồm 9.981 đôi giày dép Crocs do tổ chức CHIA vận động tài trợ cho các em học sinh và gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại các huyện miền núi trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

(Ngày đăng: 30/10/2021 16:32:35)

Được sự thống nhất cho phép của UBND tỉnh Quảng Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Quảng Nam tiếp nhận lô hàng viện trợ gồm 9.981 đôi giày dép Crocs mới 100% do Công ty Crocs, Inc tài trợ thông qua tổ chức Children’s Hope in Action (CHIA) với tổng trị giá khoảng 960.000.000 VNĐ để tặng cho các em học sinh và gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại các huyện miền núi trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Tổ chức Children’s Education Foundation (Úc) trao học bổng học kỳ I năm học 2021-2022 cho học sinh nghèo Quảng Nam

(Ngày đăng: 07/10/2021 10:44:21)

Dự án “Hỗ trợ giáo dục cho học sinh nghèo học giỏi trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2019-2022” do Tổ chức Children’s Education Foundation (viết tắt CEF) tài trợ đã được UBND tỉnh phê duyệt vào ngày 25/9/2019 với tổng kinh phí tài trợ là 3.882.000.000 VNĐ. Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Quảng Nam là cơ quan đối tác của tổ chức CEF trong việc triển khai thực hiện dự án.

Cuộc thi viết và hùng biện Tiếng Việt dành cho lưu học sinh Lào đang học tập tại Quảng Nam trong dịp hè năm 2021

(Ngày đăng: 02/10/2021 16:14:23)

Nhằm tăng cường khả năng tiếng Việt và nâng cao nhận thức, hiểu biết về quan hệ đặc biệt Việt – Lào và lịch sử, văn hóa, con người Quảng Nam cho lưu học sinh Lào đang học tập tại tỉnh trong dịp hè năm 2021; Trường Đại học Quảng Nam – Sở Ngoại vụ và Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị tỉnh Quảng Nam phối hợp tổ chức “Cuộc thi viết và hùng biện Tiếng Việt dành cho lưu học sinh Lào đang học tập tại Quảng Nam năm 2021”.

TIN MỚI

Thường trực Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Quảng Nam tổ chức công bố kết quả bầu cử bổ sung, thay thế nhân sự Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh nhiệm kỳ 2019-2024

Liên kết Sở ban ngành